DOCKNING

Ett lasthus är monterat på utsida byggnad och frigör därmed utrymme inne i byggnaden.

När en lastbil backas in mot ett lasthus behöver fordonet en svepyta, som dels beror på

fordonets längd och dels på vinkeln på lasthuset.

Man brukar för ett 90-graders lasthus räkna med att svepytan behöver motsvara den dubbla fordonslängden. Om markytan är begränsad kan man med fördel välja vinklade lasthus och därmed minska kravet på den svepyta som behövs mitt framför port.

För säker inbackning rekommenderas då högerställda hus.

Chauffören kan enklare följa inbackningen via vänster backspegel.

Kontakta oss så berättar vi mer

eller ring oss 054-85 69 99

© Värmlands Portservice. Producerad av johanbollman.se